نقد و بررسی

سازه رباتیک پلاستیکی 90 درجه R90

این سازه  رباتیک برای ساخت اشکال هندسی مختلفی استفاده میشود که به شما اجازه میدهد دو سازه دیگر را با زاویه 90 درجه به هم متصل کنید. سازه رباتیک R90 در ساخت اشکال هندسی پایه و سه بعدی و گوشه های ربات کاربرد دارد.