رباتیک اول تولید کننده سازه و المان رباتیک آموزشی کودکان

رباتیک آروند تولید کننده سازه و بسته های آموزشی رباتیک

پشتیبانی واتسآپ 4027-080-0919

خرید پیچ و مهره مخصوص رباتیک

پیچ و مهره های استیل نمره 3 یا سایز 3  متداولترین و با کیفیت ترین ابزار اتصال در صنعت آموزش رباتیک میباشند.

شما در فروشگاه رباتیک اول با کیفیتا ترین پیچ و مهره ها را در بسته های 100 عددی شمرده شده دریافت خواهید کرد.