نقد و بررسی

ال ای دی ۵ میلی متری

LED 5 mm سبز رنگ و مورد استفاده در آزمایش های الکترونیک و رباتیک مخصوص دانش آموزان