نقد و بررسی

نسخه جدید قابلیت اتصال 6 موتور را دارد و دارای چاپ فارسی و قابلیت اتصال آداپتور است

دسته کنترل ربات مدل K6 یک از پرکاربردترین تجهیزات رباتیک هست که در اکثر بسته های آموزش رباتیک یافت میشه.

این محصول دارای برد اصلی دسته ربات، سیم رابط و مبدل اتصال موتور هست. از مزایای دسته کنترل رباتیک اول چاپ راهنمای فارسی و وجود محل قرارگیری جک آداپتور که به صورت دلخواه میتوانید دسته کنترل را به اتصال آتادپتور مجهز کنید

ساخت ربات با بیش از 2 موتور

در دسته های قدیمی جای اتصال یک جاباتری وجود داشت که نهایتا با اتصال 4 باتری قلمی دانش آموز قادر بود 6 ولت با نهایت 1 الی 2 آمپر را برای ربات خود تامین کند. از این رو در ساخت ربات های 4 موتوره با مشکل کاهش سرعت و قدرت مواجه میشد.

در دسته های جدید محلی برای اتصال دو جای باتری تعبیه شده است. اگر قصد ساخت ربات قدرتی با عملکرد مناسبی دارید، در کنار هر دسته کنترل دو جای باتری تهیه کنید و یا در صورت دلخواه میتوانید دسته کنترل خود را به یک آداپتور مجهز کنید

آداپتوری کردن دسته کنترل ربات

برای آداپتوری کردن دسته خود نیازمند به خرید و لحیم کردن “جک استاندارد آداپتور” هستید، این قطعه در الکتریکی ها قابل تهیه است. به صورت بیشفرض جای اتصال در همه دسته ها تعبیه شده است اما برای کاهش قیمت مصرف کننده و همچنین سلیقه ای بودن این موضوع ، خرید و اتصال جک آداپتور به عهده خریدار عزیز میباشد.

*آداپتور مناسب برای دسته ها ؛ 6 ولت و به ازای هر موتور 1 آمپر نیاز است . برای بسته های رباتیک حداقل یک آداپتور 6 ولت 3 آمپر نیاز است.