این فروشگاه ویژه مدرسین ، موسسات آموزشی است و دارای آموزش رباتیک نمیباشد.

زمان ارسال نسبت به حجم سفارش و ترافیک کاری متغیر است

پشتیبانی واتسآپ 4027-080-0919